GŁOWNA 12

Główna 12

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Głównej 12 w Krupskim Młynie o łącznej powierzchni mieszkalnej wynoszącej 323,75 m2. Przedwojenny budynek znajduje się w powiatowej ewidencji zabytków.

Remonty

W roku 2017 przeprowadzono we Wspólnocie Mieszkaniowej remont dachu wraz z kompleksową naprawą kominów.

Termomodernizacja budynku miała miejsce w roku 2012.