O NAS

Misją Przedsiębiorstwa CIEPŁOGAZ jest efektywne i racjonalne zaspokajanie potrzeb społeczeństwa Gminy Krupski Młyn w zakresie dostaw ciepła przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum emisji zanieczyszczeń do powietrza

Czym się zajmujemy?

Zakres

działalności

Dostarczanie ciepła

Dostarczanie ciepła do budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Krupski Młyn

Serwisowanie kotłowni

Serwisowanie posiadanych kotłowni gazowych

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska naturalnego przez ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza

Eksploatacja sieci ciepłowniczych

Eksploatacja sieci ciepłowniczych

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości w zarządzanych obiektach

Utrzymanie terenów zielonych

Utrzymanie terenów zielonych i zimowego odśnieżania

Predsiębiorstwo Energetyki Ciepnej
„CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o.

ul. Tarnogórska 12
42-693 Krupski Młyn

biuro@cieplogaz.pl
+48 32 284 85 09