Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej CIEPŁOGAZ Sp. z o.o.

Misją Przedsiębiorstwa CIEPŁOGAZ jest efektywne i racjonalne zaspokajanie potrzeb społeczeństwa Gminy Krupski Młyn w zakresie dostaw ciepła przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum emisji zanieczyszczeń do powietrza

Napisz do nas lub zadzwoń

Ciepłogaz

Predsiębiorstwo Energetyki Ciepnej
„CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o.

ul. Tarnogórska 12
42-693 Krupski Młyn

biuro@cieplogaz.pl
+48 32 284 85 09