Dodatkowe usługi

Misją Przedsiębiorstwa CIEPŁOGAZ jest efektywne i racjonalne zaspokajanie potrzeb społeczeństwa Gminy Krupski Młyn w zakresie dostaw ciepła przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum emisji zanieczyszczeń do powietrza

Czym się zajmujemy?

Predsiębiorstwo Energetyki Ciepnej
„CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o.

ul. Tarnogórska 12
42-693 Krupski Młyn

biuro@cieplogaz.pl

+48 32 284 85 09